Monumenten

Jan Morren heeft in de jaaruitgaven van de Historische Kring Velsen en in de ledenbulletins van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland geïllustreerde artikelen gepubliceerd over de geschiedenis van een aantal bestaande monumentale panden en scholen in het beschermde dorpsgezicht Velsen. Deze artikelen zijn met toestemming van de auteur integraal overgenomen.

 

 

 

Fototentoonstelling

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de stichting Het Dorp Velsen is in 2017 een fototentoonstelling over 50 jaar dorp Velsen georganiseerd. Het dorp is in die vijftig jaar veranderd als gevolg van de verbredingen van het Noordzeekanaal in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Ongeveer een derde van het aantal woningen is gesloopt. De in 1967 opgerichte stichting heeft in samenwerking met de gemeente Velsen bijgedragen aan de restauratie van bouwvallige panden en het herstel van het dorpsgezicht. Voor de expositie zijn tientallen foto’s van panden, aanzichten en sfeerbeelden uit particulier bezit bij elkaar gebracht. Zo wordt goed zichtbaar hoe de krotten en bouwvallen van weleer zijn veranderd in monumentale panden, waarvan een groot aantal rijksmonument is.

Tentoonstelling 2017

Straten en huizen

Panden

Dorp Velsen
Dorp Velsen
Dorp Velsen