Terug

Overzicht

 Kanaalverbreding

Bewoners

Straten

Panden

50 jaar

agenda

Dorp Velsen

info@dorpvelsen.nl

facebook

50 jaar Stichting Het Dorp Velsen

De rust van het landelijke en idyllisch gelegen dorp Velsen met zijn eeuwenoude geschiedenis wordt in de tweede
helft van de 19e eeuw wreed verstoord door de aanleg van het Noordzeekanaal. Alle verbindingswegen met de noordkant van Velsen en verder worden afgesneden. Alleen de Rijksstraatweg door het dorp krijgt voor voetgangers
en wagens aanvankelijk via een voetbrug en kort daarna door een pont, verbinding met de overkant. Natuurlijk brengt de toenemende drukte in het dorp ook wel wat commerciële voordelen.

Maar het blijft niet bij de aanleg van een kanaal. Het groter worden van de schepen in omvang en tonnage heeft daarna al een aantal keren geleid tot het verbreden van het kanaal. De laatste twee grote verbredingen vinden plaats aan het begin en aan het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw. Als gevolg daarvan wordt een fors deel van het dorp afgebroken. In dat tijdsbestek wordt de veerpont verplaatst naar het nieuwe pontplein nabij de Minister van Houtenlaan. Bovendien wordt in 1965 de zetel van het gemeentebestuur overgebracht naar een nieuw stadhuis in IJmuiden. Het
eens zo bruisende dorp valt stil en verpaupert. Gelukkig groeit zowel bij de dorpelingen, particuliere instanties en de overheden het besef dat het overgebleven gedeelte meer dan voldoende kwaliteit bezit om voor het nageslacht te bewaren. Op 18 april 1967 wordt de oprichtingsakte gepasseerd van de Stichting Het Dorp Velsen. De stichting functioneert in het begin, richting de gemeente wat de monumentale dorpszaken betreft, als een soort monumenten-commissie. In 1970 krijgt het dorp de status van ‘door het rijk beschermd dorpsgezicht’. Op een gegeven moment gaat de gemeente over tot het benoemen van een inmiddels al weer opgeheven gemeentelijke monumentencommissie. Twee bestuursleden van de stichting maken deel uit van de commissie om op die wijze invloed uit te oefenen op het behoud van het dorp. Vrijwel alle verpauperde en onbewoonbaar verklaarde woonhuizen zijn inmiddels gerestaureerd. De verpaupering is omgezet in welstand dankzij de gemeente Velsen en de eigenaren c.q. bewoners. De stichting vierde in 2017 haar 50-jarig bestaan en deed dat met deze tentoonstelling. Getoond wordt dat het dorp in en rond die periode grote veranderingen heeft ondergaan.