Het dorp Velsen, een schaduw uit de Middeleeuwen

De lange geschiedenis van het dorp Velsen is, afhankelijk van het onderwerp, in een aantal publicaties beschreven. Siebe Rolle schreef speciaal voor de dorpssite de ebookpublicatie Het dorp Velsen, een schaduw uit de Middeleeuwen. Hij geeft daarin een overzicht van de historie van het dorp Velsen van het jaar nul tot tweeduizend. In deze geïllustreerde publicatie is ook een uitgebreide literatuurlijst met betrekking tot het dorp opgenomen.

 

Publicaties monumentale panden dorp Velsen

Jan Morren heeft in de jaaruitgaven van de Historische Kring Velsen en in de ledenbulletins van het Historisch Genootschap Midden Kennemerland geïllustreerde artikelen gepubliceerd over de geschiedenis van een aantal bestaande monumentale panden in het beschermde dorpsgezicht Velsen. Deze artikelen zijn met toestemming van de auteur hier integraal overgenomen..

 

Een kerk en een handvol huizen

In 1975 publiceerde de stichting Het Dorp Velsen het rijk geïllustreerde boek Een kerk en een handvol huizen. Hierin worden een aantal onderwerpen behandeld met betrekking tot het dorp aan de hand van bronnenonderzoek en verhalen van vroegere bewoners. Omdat het niet meer verkrijgbaar is, is het boek
hier in zijn geheel opgenomen.

 

STGT

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de stichting Het Dorp Velsen is een fototentoonstelling
over 50 jaar dorp Velsen georganiseerd. Het dorp is de afgelopen vijftig jaar veranderd als gevolg van de verbredingen van het Noordzeekanaal in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Ongeveer een derde van
het aantal woningen is gesloopt.
De in 1967 opgerichte stichting heeft in samenwerking met de gemeente Velsen bijgedragen aan de restauratie van bouwvallige panden en het herstel van het dorpsgezicht. Voor de expositie zijn tientallen foto’s van panden, aanzichten en sfeerbeelden uit particulier bezit bij elkaar gebracht. Zo wordt goed zichtbaar hoe de krotten en bouwvallen van weleer zijn veranderd in monumentale panden, waarvan een groot aantal rijksmonument is.