Terug

Overzicht

 Kanaalverbreding

Bewoners

Straten

Panden

50 jaar

Folder Slechte tijden, goede tijden
IJmuider Courant 13-05-2017 IJmuider Courant 20-05-2017 Hollands Glorie juni 2017 IJmuider Courant 08-09-2017 Opening tentoonstelling 09-09-2017 Tentoonstelling STGT RTVseaport 09-09-2017
STGT Stichting Het Dorp Velsen bestaat 50 jaar Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de stichting Het Dorp Velsen organiseerde deze stichting een fototentoonstelling over 50 jaar dorp Velsen. Als gevolg van de verbredingen van het Noordzeekanaal in de zestiger jaren van de vorige eeuw is ongeveer een derde van het aantal woningen gesloopt; van de resterende panden stond een groot deel leeg en was niet bewoonbaar. De in 1967 opgerichte stichting heeft in samenwerking met de gemeente Velsen bijgedragen aan de restauratie 
van bouwvallige panden en het herstel van het dorpsgezicht. Het dorp kreeg in 1970 de status van Beschermd Dorpsgezicht. Voor de expositie zijn tientallen foto’s van panden, aanzichten en sfeerbeelden uit particulier bezit 
bij elkaar gebracht. Deze laten zien hoe het dorp er voor, tijdens en na de sloopwerkzaamheden bij staat. Zo wordt goed zichtbaar hoe de krotten en bouwvallen van weleer zijn veranderd in monumentale panden, waarvan een groot aantal rijksmonument is. Magazine Ter gelegenheid van de expositie is een magazine gemaakt met informatie over een aantal panden, verschillende interieurs, verhalen van kinderen die er hebben gewoond, het wel en wee van de stichting en een dorpswandeling langs de monumenten. Het blad is te bestellen voor 5 euro via: dorp50@dorpvelsen.nl.