banner

Zo vlak voor de traditionele Lichtjesavond op 19 december een Nieuwsbrief met berichten over dorpszaken. Zo is er nieuws over monumentenschildjes voor monumentenbezitters, over zonnepanelen en monumenten, en de gedeeltelijke herinrichting van de Parkweg. Een voormalig Velsen Noorder dook in zijn familie-archief en doet het verhaal van zijn (bet-over)grootouders die hier druk waren met een kruideniers- en sigarenzaak; Annie Korf onthult haar grote geheim bij de bereiding van haar onovertroffen erwtensoep. Verder wat zaken die zich langs het kanaal afspelen: foto's van de werkzaamheden aan de Namkade en de “niet vissen, niet pissen” bordjes. Een vraag over een oude tekening van de Engelmunduskerk. Siebe Rolle geeft hierop zijn deskundige reactie. In de rubriek "Bij de Buren" maken we o.a. kennis met de nieuwe directeur van Beeckestijn. En voormalig dorpspredikant Germa Rietberg haalt herinneringen op en wenst ons het allerbeste.

Tot slot: meld je aan bij facebookpagina van het dorp Velsen en volg daar het echte laatste nieuws.

Renee Bosma en Rob Stam


Rijksmonumentenbord

Een paar maanden geleden onthulde minister Bussemaker het eerste Rijksmonumentenbord bij de Ridderzaal in Den Haag. Monumentenbezitters zijn daar inmiddels over geinformeerd door de gemeente Velsen. Dit nieuwe monumentenbord is ontwikkeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vanwege de groeiende vraag naar herkenning van monumenten.
Lees verder

monumentenbordje Er zijn op dit moment meer dan 100.000 monumenten in Nederland. Een groot deel daarvan wordt aangeduid met verschillende borden en logo's en dat schijnt tot verwarring te leiden. Nu is er een uniform monumentenbord ontwikkeld, waaraan monumenten door het hele land in één oogopslag te herkennen zijn.

Voor de introductie, levering en produktie heeft de Rijksdienst afspraken gemaakt met de ANWB. Daar kunnen de bordjes in verschillende afmetingen worden besteld: ANWB.

Monumentenbezitters in Velsen hoeven echter geen lid van de ANWB te worden want de gemeente Velsen biedt eigenaren het schildje aan. In een brief wordt het binnenkort uitgelegd.

Het bordje is geëmailleerd en heeft een afmeting van 10x15 cm. en is, afhankelijk van de monumentenstatus, voorzien van de tekst Rijksmonument, Provinciaal monument of Gemeentelijk monument.

Het bordje wordt vergezeld door ophanginstructies. Er is geen vergunning nodig om het bordje aan de muur te schroeven. Er is wel een voorschrift: de bovenkant van het bord dient op 1,65 van de grond bevestigd te worden

Voor meer informatie kan contact op worden genomen met Mevrouw Brenda Klinge van de gemeente Velsen. Zij is ook te bereiken via 0255-567341.

Holland op zijn smalst

Hondenbezitters, kattenzoekers, wandelaars en natuurlijk vissers zullen het direct hebben opgemerkt: “pissen en vissen” wordt sterk ontraden ter hoogte van het dorp. De reactie vanuit het dorp zijn verschillend. Eerst de voorgeschiedenis:
Lees verder

De afgelopen jaren werd de overlast van sportvissers voor een aantal dorpers te gek; zij zochten contact met de gemeente en kwamen in gesprek met de Sportvisserijfederatie MidWestNederland, de overkoepelende organisatie van sportvissers in de regio die de vissers hun vergunningen verstrekken. Daar bestond wel begrip voor de situatie. Met medewerkers van de gemeente, Rijkswaterstaat en het Waterschap is bedacht hoe het gedrag van vissers zo te beinvloeden dat er geen of in ieder geval minder overlast ontstaat. Een totaal visverbod bleek niet mogelijk en de plaatsing van mobiele toiletten bleek het andere uiterste. Bij de parkeerplaats werd al eerder een bord geplaatst met het verzoek niet voor de deur van de woningen hengels en ander visgerei in- en uit te laden. Dat scheelde wat, maar niet veel hinder. De visserij-organisatie kwam met het voorstel van de nu geplaatste bordjes. Er werd keurig een vergunning voor de plaatsing aangevraagd bij de gemeente en de gemeente liet ook de bordjes maken. Eind november zijn ze feestelijk geplaatst.

De betrokken bewoners zijn tevreden en hopen dat de vissers zich ook aan de aanwijzingen zullen houden; anderen vinden de bordjes niet mooi en verkeerd geplaatst. Ook vissers reageren wat verbolgen op de site van de visserij-organisatie. Op de facebookpagina van het dorp staat ook een mooie waarneming van Rob de Wilde, sportvisser, hondenbezitter en bewoner.

Niet voor niets heet het hier Holland op zijn smalst.

Rob Stam

Meer is minder; over BOA's, honden, vissers en pissers

Toen indertijd het gezellige bord 'uitlaatplek' langs de strook aan het kanaal verscheen, vroeg ik me af waarom honden ineens niet meer op het van oudsher bij de jeugd als ‘drollenveldje’ bekend staande veld mochten loslopen, aan de andere kant van het pad. Dat veldje is nu dus een ‘speelveldje’, hoewel er geen bord staat om dat aan te geven.
Lees verder

Dat staat dan weer verderop, voorbij de bosjes en maar liefst twee, vlak bij elkaar. Misschien mag je het veldje überhaupt niet betreden. Tussen de uitlaatstrook en het veldje kunnen we over het pad lopen, van west naar oost en omgekeerd. Dit wordt aangegeven door een blauw bord, hoewel dat zodanig is geplaatst dat het lijkt alsof het drollenveldje bedoeld wordt. Op dat bord valt tevens te zien dat je daar je kind aan de hand moet houden. Op het drollenveldje was het nu ieder geval ineens ten strengste verboden honden onaangelijnd uit te laten op straffe van een fikse boete. Dit werd mij uitgelegd door de ‘Buitengewoon Opsporingsambtenaar’ (BOA) van dienst (dat ‘buitengewoon’ intrigeert mij mateloos, maar dit terzijde). Op mijn vraag of het losloopverbod ook voor katten gold, want die hebben op het drollenveldje een fijne hangplek en ontlasten zich daar, was 's mans krachtige reactie: "gaan we populair doen!?" Ik werd er niet wijzer van. Mijn honden evenmin. Die brave dieren kregen het maar niet onder de knie om oostwaarts lopende aan de linkerkant van het pad te blijven als ze losliepen, en terug richting westen aan de rechterkant te blijven. We hebben ze nu maar permanent aan de lijn, want je blijft anders aan de gang en het is onze ijverige BOA menens met zijn naheffingen. Hij kan zomaar uit het duister opduiken is mijn ervaring.

We zijn er nog niet. Nu mag ons huisdier dus op de uitlaatstrook loslopen, maar daar mag ook gevist worden, of andersom. Vissen tussen de loslopende (en plassende en poepende) honden dus. Wie droomt daar niet van! Maar intussen zijn er ook nieuwe borden geplaatst met enkele meters ertussen waarop staat afgebeeld dat tussen die borden niet mag worden gevist, noch gepist. Niet te missen. Netjes vlak bij het monument geplaatst, is één van de borden vanuit de Hoofdbuurtstraat al te zien. Nu wordt het echt interessant: Nog los van het feit dat je met zo'n klein stukje verboden gebied een eventueel overlast probleem natuurlijk niet oplost en dat het pissen niet daar, maar altijd al in de bosjes werd gedaan bij de parkeerplaats (achter je auto sta je lekker beschut namelijk), wordt hiermee de suggestie gewekt dat er verderop niet alleen wel mag worden gevist (dat wisten we al), maar ook mag worden gepist. "Hier NIET" staat er, voor alle duidelijkheid nog eens extra onderstreept.

Misschien is het beter om nog wat te vergaderen over de vraag hoe misverstanden inzake loslopen, vissen en wildplassen te voorkomen, over hoe we onze honden het verschil kunnen leren tussen links en rechts en tussen oost en west. Misschien dat er een verkeersregelaar kan komen om alles in goede banen te leiden. Dan kan die meteen in de gaten houden of er geen geparkeerde auto’s langdurig met de klep open in het dorp staan om het parkeerverbod te omzeilen en dat dan weer doorgeven aan de BOA die in zijn dienstauto zit te loeren of er geen loslopende honden zijn of dat er tussen de nieuwe borden niet wordt geplast.

Ik pleit ook voor borden waarop staat dat vissers geen lege bierblikjes in de bosjes mogen achterlaten. Laten we hopen dat de uitlaatstrook niet nog eens extra wordt ontsierd door een grote afvalbak. Doe dan zo’n ‘blikvanger’, die je wel eens bij op- en afritten ziet. Ik pleit ook voor een bord waarop staat dat blauwe vrachtwagens het struweel niet mogen vernielen. Ik vind ook dat er ieder geval nog een bord moet komen dat wildplassen sowieso niet mag, nu de suggestie is gewekt dat het buiten de nieuwe paaltjes wel mag. Voor alle duidelijkheid dus, want het leven is al ingewikkeld genoeg.

Het is maar goed dat er bij de ingang van het dorp een bord staat dat vissers hun spullen op het parkeerterrein moeten uitladen (i.v.m. overlast bewoners). Zodat er niet gedacht wordt dat eventueel uitladen aan het eind dan de Meervlietstraat zou kunnen betekenen dat er toch mag worden gevist, ook al staat op de nieuwe borden dat dat niet mag.

Rest alleen nog mijn vraag over of mijn hondjes tussen de nieuwe borden wel mogen plassen. Ze mogen er tenslotte wel loslopen. Misschien nog eens aan de BOA vragen. En hoe leg ik het ze dan weer uit als zij ook onder het verbod blijken te vallen? Of zou ik dan een ontheffing kunnen aanvragen bij de gemeente. En dat ik daar dan een mooi vignet van krijg. Voorlopig houd ik ze maar aan de lijn.

Rob de Wilde

En wat doet het slimme vissertje?

Lees verder

Die gaat lekker tussen die borden zitten. Ideaal: 'zo heerlijk rustig'.

foto van Siem Schaafsma

Bouwwerkzaamheden Zeekade Grote Hout

In opdracht van de Gemeente Velsen wordt de zeekade van het terrein Grote Hout (NAM kade) momenteel vernieuwd. Hij verkeerde in niet al te beste staat en was dringend aan renovatie toe. Omdat er geheid zou worden wilden bewoners aan de andere kant van het kanaal weten of dat schadelijke gevolgen voor hun huizen kon hebben. Hieronder een kort verslag van Martin van Schaik en een over de excursie naar de werkzaamheden.
Lees verder

"Op 2 september dit jaar is er een informatie avond geweest over de werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de zeekade Grote Hout te vernieuwen. Daarover is verslag gedaan door Rob Stam. Naar aanleiding van de verkregen informatie heb ik overleg gevoerd met de Vereniging Eigen Huis.

Ik was bang dat er mogelijk schade zou kunnen ontstaan aan mijn woning door hei-werkzaamheden. Op advies van de Vereniging Eigen Huis heb ik een bouwexploit/aansprakelijkstelling gestuurd aan de Gemeente Velsen.

Steven Lehman, de projectleider van de Gemeente Velsen, heeft mijn zaak goed ter harte genomen en heeft daar serieus werk van gemaakt.

Naar aanleiding van dat bouwexploit heeft hij aanvullend advies ingewonnen bij het bureau Bouwtaxaties. Daarnaast heeft een senior akoestisch adviseur bij ARDEA Acoustics & Consult een onderzoek uitgevoerd naar de impact van trillingen door bouwactiviteiten op woningen. Uiteindelijk zijn er 3 technisch specialisten geweest die hebben verklaard dat de bouwactiviteiten aan de Grote Hout geen schade zullen veroorzaken aan de huizen in het Oude Dorp. Wanneer er toch sprake zou zijn van schade dan kan dat naderhand toch nog worden gerelateerd aan de hei-werkzaamheden en zal de Gemeente alsnog aansprakelijkheid aanvaarden voor die schade. Inmiddels zijn de palen voor het eerste stuk kade al geheid. Tot nu houdt de aannemer zich aan de afspraak om alleen te werken op werkdagen van 7 uur tot 19 uur. Al met al kan ik concluderen dat de overlast heel erg meevalt."

Martin van Schaik

foto's van Haije Gemser

Excursie naar de Namkade

Op 28 november scheepten - op uitnodiging van havenwethouder Arjen Verkaik - een aantal dorpsgenoten en een groep geïnteresseerde bewoners uit Velsen-Noord zich in op de Koningin Emma om een kijkje te nemen bij de werkzaamheden aan de zeekade van Grote Hout (NAM kade). Onder het genot van koffie met taart voeren we samen met een aantal raadsleden en ambtenaren over het Noordzeekanaal tot vlak bij de werkzaamheden. De directievoerder van de gemeente gaf daarbij een toelichting. De eerste fase is nu afgerond. Dat is - zoals hierboven ook te lezen is - zonder noemenswaardige overlast gebeurd.

Wijziging belijning Parkweg

Bas van Gent stuurde ons het conceptverslag van de bijeenkomst wijkplatform Velsen-Zuid op 25 november 2014. Hieronder vind je een verkorte weergave van mogelijke veranderingen op de Parkweg. Hier kun je het originele conceptverslag lezen.
Lees verder

Omdat de Provincie subsidie verstrekt voor doorstromingsmaaatregelen, was dit voor de Gemeente een mooie gelegenheid de Parkweg aan te pakken. Iedere dag stroopt het verkeer met name in de rechterbaan op en ontstaat er een file.

De eigen busstrook gaat weg en de bus zal voordat het verkeer door mag rijden, groen krijgen, zodat hij dan voor het verkeer uit naar de goede baan kan rijden. Aan de rechterkant van de weg tussen de stoplichten (bij v. Bugnum vanuit IJmuiden) en de weg richting Amsterdam, zal worden rechtgetrokken en aan de linkerkant zal de middenberm voor een deel aan de weg worden toegevoegd.

Voor de stoplichten komt een portaal waarop men al keuze kan bepalen welke baan men moet kiezen. Je hoeft dan niet zoals nu nog eens van baan te verwisselen. Men verwacht dat dit de doorstroming zal bevorderen, omdat men dan ook de linkerbaan zal gaan benutten.

Of de afslag vanuit IJmuiden de wijk in, ook verlengd kan worden, zal worden bekeken. Hier kunnen nl krap 3 auto’s zich opstellen en bij een rij wachtende op de linkerbaan, kan men vaak niet eens meer inrijden. Een bijkomend voordeel van de verlenging is dat men dan niet meer zo gauw de Vluchtroute vanuit de Min. v. Houtenlaan naar de Stationsweg zal nemen. Een ander probleem dat zal worden onderzocht is of de verkeerslichten op het Pontplein anders kunnen worden afgesteld, met betrekking tot het in- en uitrijden vanuit de diverse kanten naar en uit de Minister van Houtenlaan.

Lees het originele verslag

Monumenten op zonne-energie?

Steeds meer huizenbezitters gaan over tot plaatsing van zonne-energiesystemen op of nabij hun woning om zo zelf voorzienend te worden in hun warmte of electriciteitsbehoefte. Het bespaart kosten en is beter voor het milieu vanwege een lagere CO2 uitstoot.
Lees verder

Inmiddels wordt er in Nederland 1 gigawatt aan “eigen” energie geleverd. De afgelopen twee jaar verdubbelde het aantal zonnepanelen zich. Plaatsing van zonnepanelen op het dak is rendabel: aanschaf en installatie kosten zo’n € 3.000,- en zorgt voor een jaarlijks besparing van zo’n € 300,- per jaar. Tel uit je winst. Op de sites van Milieu Centraal en Monumenten staan meer van deze rekensommetjes.

Voor zover bekend zijn er in het dorp geen zonne-energiesystemen geplaatst. Dat zal deels te maken hebben met de voorschriften die bestaan voor bouwkundige ingrepen op (het dak van) monumenten.

Toch lijkt het de Stichting het Dorp Velsen de moeite waard eens uit te zoeken welke mogelijkheden er hiervoor bestaan. Naast individuele oplossingen kan ook gedacht worden aan collectieve mogelijkheden. Denk eens aan het dak van het voormalige raadhuis. Dat lijkt groot genoeg om een flink aantal zonnepanelen te plaatsen. Ook naast elkaar gelegen woningen met een doorlopend plat dak lijken geschikt voor nader onderzoek.

Wie belangstelling heeft om de mogelijkheden in het dorp eens te bespreken, gaarne een mailtje naar het dorpvelsen.nl

Vroeg-19e-eeuwse bontgekleurde tekening van de Engelmunduskerk

Enige tijd geleden kwam het volgend mailtje binnen:
'L.S.
Ik bezit een vroeg-19e-eeuwse bontgekleurde tekening van de Engelmunduskerk v.u. het Z, met de tegenwoordige spits, dus van na 1818. Gesigneerd P. Barbiers, maar omdat het perspectief niet klopt wordt door drs. Dumas RKD betwijfeld of dit een van de bekende schilders is geweest.
Lees verder

Ik vraag me af of het niet een jeugdtekening van Barbiers II of III geweest kan zijn. Inderdaad zijn de figuren weinig geïnspireerd weergegeven. De bomen hebben "18e-eeuws" groen. De kerktoren is goed gelijkend afgebeeld, maar links en rechts ervan liggen een kroeg en huizen die het kerkgebouw gedeeltelijk afschermen. Mijn vraag is: kent u (vroeg) negentiende-eeuwse afbeeldingen van de Engelmunduskerk vanuit het zuiden, waarvóór links en rechts huizen staan?

Vraag: is er een oudheidkamer of museum dat zich met de oude dorspgezichten bezig houdt? Behalve het N.-H. archief in Haarlem?

Met vriendelijke groet, J.A. Bakker'

Baarn, 20-7-‘14

Geachte Mevrouw Bosma

Hierbij zend ik u een kopie van “mijn” tekening van de Engelmunduskerk, waarover wij mailden. Het origineel is 2x zo groot (lineair - ongeveer A3 formaat) en de kleuren zijn fletser. Ik ben intussen in Velsen-Z wezen kijken.

De steunberen lijken op die van de prent van A.Rademaker (1617), de Spits is de korte van 1818 e.v. de heer P. Barbiers (wiens handtekening rechtsonder staat). Dat zou dan de in Haarlem geboren P. Barbiers IV (1798-1848) moeten zijn (als de signatuur echt is), en de plaat zou dan na 1818 (spits) en voor 1820 gemaakt moeten zijn (dan zat ie in Zaltbommel volgens Scheen). Verschillende details kloppen niet, het is geen foto. De grote vraag is of aan de Kerkesingel (op de voorgrond) toen een Rode Hert-achtige kroeg gestaan heeft, of dat Barbiers (IV) een soort compostie van verschillende Velser elementen getekend heeft. Enkele details van de toren (perspectief en galmgatplanken, ook de 2 onderste ramen) heeft hij niet goed getekend.

Van enkele aangeschreven instanties heb ik nog geen reactie, maar ik neem aan dat zij weinig zullen kunnen toevoegen aan wat ik bijeen gesprokkeld heb. Ik keek bijv al op Wat Is Waar (Internet) voor het kadaster uit 1832 maar kon de lijst van eigenaars van de Kerkesingen niet leesbaar krijgen.

Met vriendelijke groet
J.A. Bakker

We hebben de expertise van Siebe Rolle ingewonnen. Hieronder zijn commentaar:

Als het een gezicht is vanuit het zuiden, dan zou de vermelde bebouwing de huizen aan de Kerkesingel kunnen zijn. Zij schermen het kerkgebouw ook gedeeltelijk af. Mij zijn geen prenten en tekeningen uit de 18de en 19de eeuw bekend met het gezichtspunt vanuit het zuiden. Ik ken geen instellingen die zich specifiek bezig houden met dorpsgezichten. Maar ik zal het proberen uit te zoeken.

Na enig onderzoek:

Op de brandweerkaart van 1760 komt op die plek geen bebouwing voor. Vermoedelijk einde 18de eeuw heeft de eigenaar van herberg De Prins direct ten westen van zijn bedrijf een grote schuur gebouwd. Huisschilder Rijperman heeft daar in die tijd direct westelijk weer van een huis met werkplaats neergezet. Op de plaats van de bebouwing links op de prent stond in 1832 alleen een theekoepel van de pastorie. Op de kadasterkaart van 1832 is dat zo ingetekend. De kunstenaar heeft dus aan de Kerkesingel voor de Engelmunduskerk met toren een aantrekkelijk en romantisch tafreeltje geschilderd met 17de eeuwse kruiskozijnen. De detaillering van de toren klopt aardig en het stukje muur van het kerkhof is ook juist.

Van der Wateren : Timmerlieden en Winkeliers.

Een familienaam die jarenlang in het Dorp Velsen voorkwam is Van der Wateren. “Er woonden vele Van der Waterens in het Dorp” herinnerde zich Piet van Heijst (1901-1989). In de eerste helft van de 20e eeuw zeker, maar het begint al eerder.
Lees verder

De “stamvader” was Jan Floris van der Wateren, geboren in 1808 en gedoopt Nederlands Hervormd in Zandvoort. Moeder Gerretje stierf echter al in 1816. Vader Dirk trok waarschijnlijk kort daarop met zijn zes kinderen, Jan Floris was 8 jaar oud, de jongste Gerbrand twee, naar Beverwijk. Toch kwam Jan Floris als kind regelmatig naar Velsen. Hij ging dan op bezoek bij zijn grootouders, Jan Rijperman en Grietje Kromhout en later ging hij in de leer tot timmerman bij Dirck Gaykema, meester-timmerman op het dorp. In het Dorp leerde hij ook Maria Elisabeth Offerman kennen.

Moeder Gerretje had een stel broers waarvan Gerbrand Rijperman zijn dochter Bregje in 1828 liet huwen met Jan Jacob Offerman, broer van Maria Elisabeth. Jan Floris trouwde met Maria in 1830. Hij was toen 20 jaar en had als beroep timmermansknecht en werkte bij De Timmermans-Affaire van Gaykema. Dirck was getrouwd met Jannetje Rijperman, een zus van Jan, de opa van Jan Floris.

In 1834 overleed Maria. Er waren inmiddels twee kinderen geboren en Jan Floris bleef wonen bij zijn schoonmoeder. Hij trouwde opnieuw in 1837 met Elisabeth Eversdijk, dienster uit Amsterdam. Tussen 1840 en 1851 werden nog eens zeven kinderen geboren. Eén kind overleed met 6 maanden, zodat het gezin uit acht kinderen bestond, drie dochters en vijf zonen.

Jan Floris raakte in het Dorp bevriend met Johan Hendrik Schlötz, ook van beroep timmerman. Bij de geboorte van Johan’s kind Anna in 1846 ondertekende Jan Floris als getuige de geboorteakte. Hij kon toen niet bevroeden dat Anna twintig jaar later zijn schoondochter zou worden. Van de vijf zonen bleven uiteindelijk alleen Abraham, geboren in 1845 en Jan Floris in 1849 in Velsen wonen. De laatste werd niet ouder dan 37 jaar. Zijn vrouw en kinderen leefden verder in Amsterdam. Rond 1848 kocht Jan Floris bij een openbare verkoping het pand van weduwe Berghuis, de herberg “Het Roode Hert” en verbouwde het tot winkel. Zo vervulde hij de wens van zijn vrouw om ook een winkel te beginnen.

Zijn zoon Abraham trouwde in 1866 met Anna Schlötz. Uit dat huwelijk werden tussen 1866 en 1891 twaalf kinderen geboren. Vier zonen en acht dochters. In 1893 overleed Abraham op 47-jarige leeftijd. Anna was toen al ingewerkt in de winkel van haar schoonmoeder en rond de eeuwwisseling runde zij samen met twee volwassen dochters de kruidenierswinkel die in het Dorp bekend stond als de winkel van Weduwe van der Wateren. Het Dorp telde toen maar liefst vier kruideniers. In 1908 trouwde haar dochter Alberta met Hendrik Honing, wiens naam daarna aan de winkel verbonden bleef tot begin jaren twintig.

Van de vier zonen zette alleen Johan Hendrik (1868), mijn overgrootvader, de traditie voort van het timmermansvak en toch werd ook hij later winkelier. Samen met zijn vrouw Susanna Reehorst woonde hij op Rijksstraatweg 12, later Meervlietstraat 12. In dat pand hadden ze jarenlang, tot aan zijn dood in 1942, een tabak -en sigarenwinkel. Op ansichtkaarten van Velsen uit die tijd staat zijn naam nog vermeld als uitgeverij.

Mijn grootvader Abraham, geboren in 1896, groeide daar op, samen met zijn oudere zus en twee broers. Abraham werd geen timmerman, maar machinebankwerker. Na de Tweede Wereldoorlog zette zijn vrouw Jannetje Vellekoop het sigarenmagazijn voort en bleef Abraham werken bij van Gelder Papier als machinebankwerker. Tot in 1952 heeft sigarenmagazijn A. van der Wateren bestaan. In dat jaar overleed Jannetje en werd de zaak verkocht en verhuisde Abraham naar Driehuis. Hij was vermoedelijk de laatste van der Wateren woonachtig in het Dorp. Het pand werd met de kanaalverbreding begin jaren zestig gesloopt.

Hans van der Wateren (1951)

Bij de Buren

Sinds 1 juli heeft Stichting Beeckestijn een nieuwe directeur: Femke Overdijk. Als kunsthistoricus vindt zij het belangrijk de historie van het gebouw en de bewoners weer op de kaart te zetten. Haar streven is de verbinding tussen cultuur, natuur en geschiedenis te verbreden.
Lees verderOp 12 oktober is er de tentoonstelling ‘Onze Bomen’ geopend door wethouder Robert te Beest. Er waren ruim 180 inzendingen waaruit 75 werden geselecteerd. De tentoonstelling is nog tot half januari te zien.Dit jaar zal er in samenwerking met andere buitenplaatsen activiteiten rondom Kerst georganiseerd worden. Zie hiernaast.

Ook in het Park - dat in beheer is van Natuurmonumenten - komt de geschiedenis van Beeckestijn weer tot leven.Tijdens de Natuurwerkdag van Natuurmonumenten op 1 november zijn er 28 kersenbomen geplant. Dat was wel nodig want de boomgaard was in de loop der jaren zwaar in verval geraakt. In voorgaande eeuwen, werd er vanaf de buitenplaats veel gehandeld in kersen en ander zomerfruit op de markten van Haarlem en Amsterdam.

De ‘Velser Kers’ was er beroemd. Pieter Langendyk, de blijspeldichter uit Haarlem en zeer bekend om zijn ‘Het wederzijds huwelijksbedrog’ schreef in de 18e eeuw:

En Velzen, daar men ziet de bolle kersen groeijen,
Die barsten op den boom door sap als ambrozyn,
Veel frisscher in den mond dan allereêlste wijn.

Natuurmonumenten heeft onlangs zijn plannen voor het Park gepresenteerd. Daarover een volgende keer meer.

Zonder vrijwilligers kan de buitenplaats Beeckestijn niet bestaan. Dit geldt voor het gebouw als voor het Park. Het enthousiaste tuinteam onder leiding van Kees de Man, vrijwillig tuinbaas, kan de hulp van nog een aantal vrijwilligers heel erg goed gebruiken.

Mocht je hierin geinteresseerd, mail Mike van Leeuwen: of bel: 06 54 295 345

Erwtensoep die mijn moeder altijd maakte en ik ook al jaren
Annie Korf-Zijlstra

Wat is er niet gezelliger dan op deze donkere dagen jezelf en je tafelgenoten te verwennen met een heerlijke, rijkgevulde pan erwtensoep.
Lees verder

Annie(82) en Jo(85) Korf wonen al heel lang op het dorp: 33 jaar op Torenstraat 3, daarvoor 20 jaar op het Kerkplein 2, waar hun vier kinderen zijn geboren en - met o.a. deze smakelijke en gezonde erwtensoep - zijn grootgebracht. Tot aan zijn pensioen is Jo altijd bode geweest bij de gemeente en werkte in het Oude Raadhuis. Jo en Annie verkeren in goede gezondheid en Annie mag in ieder geval nog vijf jaar achter het stuur.

Het recept:

1 kg vleeskrabbetjes
2 pakken spliterwten
1 knolselderij
1 grote winterpeen
3 grote preien
1 of 2 grote aardappels

Begin een dag van tevoren de krabbetjes op te zetten en te laten trekken. De volgende dag eruit halen met de schuimspaan, het vlees van de botjes halen en in de pan doen (zonder botjes).


Dan gaat er van alles in.

  • Begin met twee pakken spliterwten,
  • de knolselderij in kleine blokjes snijden en erbij,
  • dan drie preien fijn gesneden, en blijven roeren,
  • de winterpeen erbij, ook fijn gesneden, dan wordt het aardig wat, vooral blijven roeren.
Als het niet dik genoeg is op het allerlaatst één of twee aardappels er in raspen, dat bindt de soep goed. Naar smaak zout toevoegen en eventueel een paar maggiblokjes.Vervolgens een rookworst in plakjes snijden en erdoor roeren. Als het een grote pan is, die ik meestal kook, kan er meer worst in.

Als de soep klaar is, niet met een dichte deksel wegzetten, altijd een lepel of iets er in, dat de deksel op een kier staat, anders wordt de soep zuur.

Heb je ook een leuk, oud of gewoon lekker recept en een verhaaltje erbij, deel het met ons. Voor inspiratie kijk op Recepten en Verhalen van Dorpers en Vrienden.

Facebook Dorp Velsen

Sinds een maand of zes is er een Facebookpagina over het Dorp Velsen. De pagina is bedoeld voor de mensen die zich verbonden voelen met het dorp. Zij kunnen nieuwtjes, herinneringen, ergernissen, foto’s etc. kwijt. Tenminste als zij zich hebben aangemeld. Dat aanmelden gaat heel gemakkelijk.
Lees verder

Ga naar Facebook Dorp Velsen en klik op “lid worden”. Tot nu toe zijn 20 mensen (16 vrouwen, 4 mannen) gevallen voor deze verleiding.

Als je lid wordt, ben je natuurlijk al aangesloten op Facebook. Wellicht ten overvloede wijs ik op de aangepaste algemene voorwaarden van Facebook, die per 1 januari a.s. ingaan.

Zie ook: Nieuwe Richtlijnen

Jan Borst
Beheerder Facebookpagina Dorp Velsen

Lichtjesfeest

Vrijdag 19 december is het weer zo ver: Lichtjesavond in het dorp. Vanaf 18.00 tot 20.00 uur zijn alle dorpers en vrienden welkom op het plein voor de kerk voor een gezellige ontmoeting. Er is
Lees verder

soep, glühwein, hapjes en er klinkt muziek. Wel je eigen glas meenemen!

Maak er een paar foto's en zet ze op onze facebooksite. Er zitten vast wel een paar bij voor het uitnodigingskaartje voor volgend jaar!

Memories, Sweet Memories

Helaas heeft Germa Rietberg (ruim een jaar geleden invalpredikant in de gemeente Velsen-Zuid) laten weten dat ze dit keer niet bij de Lichtjesavond aanwezig kan zijn. We kregen van haar twee mails waaruit bleek dat ze het dorp mist - hoe kan het ook anders :-). We hadden sterk het idee dat ze graag met iedereen had willen praten; hieronder vind je haar mails. (Overigens hebben we wel eerst haar toestemming gevraagd).
Lees verder

Helaas gaat het mij niet lukken dit jaar bij de Lichtjesavond aanwezig te zijn. Ik heb er de afgelopen jaren enorm van genoten, helemaal toen ik in die oude pastorie woonde - leuk om echt bij het dorp te horen - en vorig jaar vanuit de pastorie van de Ichtuskerk, waar ik voor nood een onderkomen had omdat de oude pastorie verkocht was. Inmiddels woon ik ook daar niet meer. Nu zit ik tijdelijk in Winterswijk, in één van mijn twee recreatiewoningen. Je bent van harte uitgenodigd om dit te bekijken en als je wilt door te geven: huizen, tuinen, plek en omgeving zijn zeer de moeite waard om er een weekje, een weekend of een vakantie door te brengen. En je snapt dat alle mond op mond reclame voor mij zeer welkom is.

Ik denk nog vaak terug aan het oude dorp. En dan kan het niet anders of daar komt buurman Rinus weer om de hoek kijken met zijn katten. Wat heb ik toch genoten van die gesprekjes en en gesprekken met hem. En hoe hij door die tuin kwam aansloffen - letterlijk op zijn sloffen! - met de katten Sjors en Sjimmie aan zijn zijde. Wat een markante figuur. Door hem kreeg ik meer contact met Jon en Hennie, heel leuk en ook heel bijzonder, zeker rond de ziekte en dood van Rinus. Rinus vertelde wel eens dat hij over mij liep op te scheppen in het dorp, over zijn fantastische buurvrouw! Ha, ha, een kopje koffie en een gesprekje en Rinus vond het helemaal goed. En lekker kletsen over anderen, vooral over de oude pastoriebewoners, daar kon hij het goed mee vinden, maar het was toch een soort haat-liefde verhouding. Dat had hij, volgens mij, met meer mensen, de reden heb ik nooit helemaal kunnen achterhalen. Maar Rinus is nu echt weg, het enige wat ik nog van hem heb is een cyclamebol, waarvan ik hoop dat die in het komend voorjaar nog weer uitloopt. Ik kon niet omgaan met cyclames, zei hij, nadat er een paar - hij kwam daar altijd weer mee aan - ter ziele waren gegaan. Laat nu toch die laatste totdat ik weg ging uit IJmuiden, in een pot in de tuin hebben staan bloeien! Hennie en Jon horen hem ook niet meer. Dat was de eerste tijd nog wel het geval, alsof hij op de muren klopte. Heel vreemd. Dat hij nog lang niet dood wilde, dat was duidelijk, hij was zo blij met zijn plekje en zo trots op zijn huisje. Die mooie, malle Rinus van het Oude Dorp. Ik heb van hem genoten en door hem kennis gemaakt met het Oude Dorp om ook daar volop van te genieten. Het was - wat mij betreft - te kort, maar een heel goede tijd. Dank daar voor.

Ik wens jullie een heel goede lichtjesavond toe en denk met genoegen terug aan de avonden waaraan ik mocht deelnemen!

Het ga jullie goed.
Germa Rietberg.