info@dorpvelsen.nl

agenda

facebook

Dorp Velsen

Nieuwe verhalen van Jan Morren

 

Omgeven door het Noordzeekanaal, de landgoederen en drukke wegen ligt het dorp Velsen. Een oase van rust met een tumultueus verleden. Het is nu moeilijk voorstelbaar maar al die eeuwen tussen begin 700 tot halverwege de vorige eeuw was dit dorp het religieus en bestuurlijk hart van de omgeving. Kerkleiders, vorsten, schout en schepenen, boeren en tuinders, handelslieden, herbergiers, koetsiers, pontbazen, hoefsmeden, herbergiers  en bewoners  hebben hier eeuwenlang gewoond en gewerkt.

 

Begin zestiger jaren van de vorige eeuw was het dorp bijna geheel gesloopt als gevolg van de verbreding
van het Noordzeekanaal; het deel dat er nu nog staat is beschermd dorpsgezicht en de meeste woningen zijn rijks- of gemeentelijk monument. De stichting Het Dorp Velsen zet zich vanaf 1967 in voor het behoud en herstel van dit bijzondere plekje in de IJmond. Op deze site vindt u informatie over het verleden van het dorp,  de activiteiten van de stichting Het Dorp Velsen en de Vrienden van Het Dorp Velsen, Nieuwsbrieven, publicaties, foto’s en monumenteninformatie.

 

Wil je meer weten over de interessante geschiedenis van het oude dorp Velsen? Er worden regelmatig wandelingen georganiseerd. Neem even contact met ons op via info@dorpvelsen.nl.

 

Donaties zijn welkom op  NL52 INGB 0001 6217 00 tnv Stichting Het Dorp Velsen.